جملات زیبای فلسفی

برای تلفظ کوتاهترین کلمه “بله” یا “نه

خیلی بیشتر از یک نطق باید فکر کرد . . .

(پتیاگور)

..............................................................................................
گاه یک حرف

یک زمستان آدم را گرم نگه میدارد و

گاه یک حرف

یک عمر آدم را سرد میکند . . .
............................................................................................

هرکس بخواهد کاری را انجام دهد راهش را پیدا می کند

و هر کس نخواهد کاری را انجام دهد ، بهانه اش را . . .

.............................................................................................
برای خانه ی همسایه ات هم  چراغ آرزو کن

قطعا حوالی خانه ات روشن تر خواهد شد . . .

............................................................................................

چه سنگدل است سیری که گرسنه ای را نصیحت می کند

تا درد گرسنگی را تحمل نماید.

"جبران خلیل جبران"

همسرت را قبل از ازدواج امتحان کن.آن هم نه یکبار ، بارها

اما بعد از ازدواج آزمایشش نکن

در آزمونها همراهیش کن

شاید میان این همه "نامردی" باید شیطان را بستاییم

که "دروغ" نگفت جهنم را به جان خرید

اما "تظاهر" به دوست داشتن آدم نکرد...

 ...........................................................................................

از آدمها بُت نسازید...!!!

این خیانت است...

هم به خودتان ..هم به خودشان...!

خدایی میشوند که خدایی کردن نمیدانند...!

و شما در آخر می شوید سر تا پا کافرِ خدایِ خود ساخته

 

" مرحوم خسرو شکیبایی "

مرگ انسان زمانیست که

نه شب بهانه ای برای خوابیدن دارد

و نه صبح دلیلی برای بیدار شدن

/ 2 نظر / 30 بازدید
عباد

قدرت بعضي واژه ها خداييست 1000 من كتاب هم رنگ ميبازد خط هايش از عرق شرم. از آدم ها بت نسازيد و چراغ همسايه خيلي باب دلم بود سپاس عزيز